Family Magasinet

Ny Corona-forskrift f.o.m. 16.03.21

Kommunen vedtok i dag strengere smittevernstiltak med virkning fra 16.03. til 14.04.

Om treningssenter sier forskriften:

 • Treningssentre kan holde åpent dersom følgende forholdsregler følges;
  • Gruppetrening tillates ikke.
  • De som trener må registrere seg, og opplysningene må være tilgjengelig 14 dager etter treningen.
  • Det skal settes opp desinfeksjonsmidler, og plakater som minner om plikten til å rengjøre før og etter bruk av apparater. Personalet skal påse at kundene rengjør apparater etter bruk.
  • Det skal til enhver tid holdes minimum 2 meters avstand mellom de som trener, og det skal ikke være mer enn 1 besøkende pr. 25 m 2 .
  • De som trener skal være bosatt i Vestby kommune.

Nye tiltak er uthevet - vi kan altså ikke ha gruppetimer før 14. april og vi kan ikke la medlemmer fra andre kommuner trene her før da.

Vi vil snart legge ut informasjon om gruppetimer på livestream slik vi hadde i desember og januar.

Booking i studio oppe fortsetter i tidsrommet 14:00-20:00 mandag til torsdag, og 14:00-19:00 på fredager.

Viken og Oslo hadde også møte i dag angående mulige nasjonale tiltak. I ØB står det:

Det ble ikke tatt noen beslutning på møtet i ettermiddag, men alle kommunene i Viken fikk anledning til å si om de ønsker nasjonale tiltak eller ikke. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil nå gi sine råd til Helse- og omsorgsdepartementet. Trolig tar departementet en beslutning om nasjonale tiltak i løpet av det nærmeste døgnet.

Det kan altså komme ytterligere tiltak i begynnelsen av denne uka, vi informerer så snart vi har mer informasjon!