FRISK Bedrift

Reduser sykefraværet med behandlingsavtale for bedriften! FRISK Bedrift er en unik trening- og behandlingsavtale. Avtalen passer for bedrifter i alle størrelser.

Slik fungerer behandlingsavtalen FRISK Bedrift

1. Ansatte kan trene så mye de vil

Alle ansatte kan trene så mye de vil på alle 61 FSC-sentre. Gruppetimer og andre aktiviteter på senteret er inkludert i avtalen.

2. Sømløs behandlingavtale

Vi tilpasser behandlingen på tvers av allmennlege, fysikalsk behandling og spesialister.

3. Garantert rask behandling

Få videokonsultasjon med allmennlege på dagen, samt oppstart til fysikalsk behandling og psykolog innen 10 virkedager. Møte med legespesialist, dagkirurgi og bildeunder- søkelser skjer innen 20 virkedager.

4. Trening som behandling

Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet har positiv effekt på mange lidelser. Derfor vil våre behand- lere legge inn trening i behandlingsløpet i tilfeller de vurderer at det vil være fordelaktig.

5. Ingen krav om helsesjekk

Avtalen krever ingen helsesjekk og gir krav på behandling for dine ansatte fra dagen avtalen er signert. Det er ingen karenstid som hindrer ansatte i å få behandling for tilstander som har oppstått før avtaleinngåelse.

6. Du forholder deg til ett telefonnummer

Alt du trenger å gjøre er å ringe FRISK-sentralen. Sentralen står for organisering av behandlingsløpet i samarbeid med aktuelle behandlingssteder.

7. Rekordlav pris

Vår behandlingsavtale inkluderer et stort utvalg medisinske behandlinger og et fullverdig treningstilbud for alle dine ansatte. Alt dette til en lavere pris enn de aller fleste tradisjonelle helseforsikringer. Du betaler kun 299,- i måneden per ansatt, avtalen er kollektiv og det må være et minimum av 15 ansatte. Ta kontakt om du vil ha pristilbud for færre ansatte.

Ta kontakt med oss:

Ring oss på: 98237761

Send e-post: trygve.hagen@fsc.no

Fordeler ved FRISK Bedrift

behandlingsavtale bedrift
  • Personlig oppfølging i behandlingsperioden.
  • Den ansattes helse ivaretas av bedriften.
  • De ansatte får tilgang til et kvalitetssikret behandlernettverk.
  • Rask utredning og behandling kan redusere sykefraværet i bedriften.

Lege og grunnlegger Arne Instebø om FRISK Bedrift

FRISK Bedrift er en behandlingsavtale for bedrift som fokuserer på forebygging av plager og livsstilssykdommer. En rekke studier forteller om positiv effekt av trening i forbindelse med de aller fleste sykdommer og skader.

Kroppen er bygget for fysisk aktivitet, og det er i hovedsak to grunner til å trene når du er syk eller har en skade. Den ene er for å bli bedre, den andre er for å mestre sykdommen!

Arne Instebø, lege og grunnlegger av FRISK Bedrift
behandlingsavtale bedrift

Norge har verdens høyeste sykefravær – hvordan kan vi bekjempe det?

1. Sørg for å ha aktive ansatte

Den dominerende årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettlidelser, samt psykiske lidelser*. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på slike plager.

*39% muskel- og skjelettlidelser og 21% psykiske lidelser.

2. Ta tak i de som trenger det mest

11% av ansatte står for 80% av sykefraværet i et enkelt år. Dette er ofte ansatte som trenger tilrettelagt trening og oppfølging i behandlingsløpet for å komme tilbake i arbeid.

3. Gi de ansatte riktig behandling ved sykdom eller skade

I en undersøkelse gjort av SINTEF svarte hele 61% av bedriftene at nytten av helseforsikring var større enn utgiften.

Som første i Norge kombinerer vi trening, forebygging og behandling.

Vi gjør dette for å gi ansatte en friskere arbeids- hverdag, samtidig som sykefraværet reduseres.

Våre leger og terapeuter har fokus på å inkludere trening i behandlingsløpet til dine syke eller skadede ansatte. På den måten kan dere unngå kortsiktige løsninger og tilbakevendende problemer med dårlig helse, sykdom og smerte.

Vil du vite mer om behandlingsavtale for din bedrift:

Ring oss på: 98237761

Send e-post: trygve.hagen@fsc.no