Magasinet

Vi åpner fredag 18.12.

Kjære medlem 🥳

Det er med stor glede vi kan melde at Nordre Follo kommune nå har gitt klarsignal for at vi kan åpne treningssenteret igjen. Vi åpner dørene fredag kl. 08:00, med noen restriksjoner.

🔹 Vilkårene som stilles til treningssentre fra kommunen er:

 • Virksomheten må være bemannet.
 • Deltakelse på organisert aktivitet må meldes i forkant
 • Personalet/ansvarlig må til enhver tid ha oversikt over hvem som befinner seg i lokalet. Deltakere må registreres med navn, kontaktinformasjon og tidsrommet for når de var til stede. Opplysningene må være tilgjengelig i 14 dager etter aktiviteten.
 • Garderober og dusjanlegg holdes stengt for deltakere, med unntak av brukere av svømmeanlegg.
 • Deltakere på treningssentre må være bosatt i Nordre Follo kommune.
 • Det skal til enhver til holdes minimum 2 meters avstand mellom de som deltar på aktivitetene.

🔹 For oss betyr dette:

 • Vi kan kun ha åpent når vi har bemanning
 • Alle må registrere seg når de kommer
 • Garderobene er stengt
 • Du må være bosatt i kommunen for å kunne trene her, selv om du er medlem
 • Alle må holde 2 meters avstand til andre
 • Du må vaske apparater og utstyr etter bruk.

Vi stoler på at du klarer å overholde disse reglene og åpner senteret på fredag kl. 08:00. Vi legger ut åpningstidene for tiden frem til nyttår i løpet av morgendagen og kommer med mer info fortløpende. Vi håper og tror at vi sammen kan sørge for at reglene blir fulgt slik at vi slipper en ny nedstengning.

Vi gleder oss til å til å se deg igjen! 😊

OPPDATERING 07.01.21:
Kommunen forlenger smittevernstiltakene t.o.m. 22.01.21. så tiltakene forklart over vil gjelde til da.