Indeksregulering

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at den årlige indeksreguleringen er utført på ditt medlemskap, ref medlemskontrakt. Fremover vil du da trekkes noen kroner mer enn forrige måned. Pris legges kun på medlemskap som ikke er i bindingstid.

2020 var et særdeles vanskelig år for oss. Vi settes stor pris på at du er medlem. Vi har økte driftskostnader knyttet til coronapandemien, flere oppsigelser og færre nye medlemmer.  Summen av dette gjør at det også i år er nødvendig å utføre denne prisjusteringen på ca. 2 %. Vi håper på forståelse for dette. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du som gammelt og trofast medlem alltid har en lavere pris enn nye medlemmer.

Jeg vil være med