Family Magasinet

PT- Iben

Utdannelse

· 3 årig bachelor i idrettsvitenskap NTNU, 2001-04

· 2 årig master i idrettsvitenskap NTNU, 2004-06

· Coaching og kosthold Easy life