Prisjustering Drammen

Først vil vi takke deg for at du har valgt Family Akropolis som ditt treningssenter!

Prisjusteringen blir foretatt med bakgrunn i den generelle prisstigningen i markedet (KPI), og at vi har et ønske om å kunne fortsette å tilby ett topp treningstilbud!

Vi har også opplevd en dramatisk økning i driftskostnader i hovedsak knyttet til strøm og ventilasjon.

Prisendringen trer i kraft på automatisk trekk/faktura av 01.01.2023.

De av dere som har beløpsgrense på trekk, må huske å justere denne.

Det nye pristillegget er en moderat økning pr måned, og gjelder på de fleste abonnement på Family Akropolis. Prisstigningen for eksisterende medlemskap trer først i kraft etter at bindingstiden din har opphørt. Med andre ord; etter at du har vært medlem hos oss i minimum ett år på trening.

Alle medlemskap som inngås fra og med januar 2023 vil ha de nye prisene.

Vi håper og tror at alle har forståelse for dette.

Vi jobber for at alle skal få maks utbytte av treningen, og ser frem imot å fortsette å spre treningsglede.

Med vennlig hilsen

Family Akropolis