Trening som medisin mot stress

Hva kjennetegner stress?

Stress defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og adferdsmessig beredskap. En stressreaksjon er en normal reaksjon og betraktes ikke som farlig, men snarere nødvendig. Risikoen for sykdom oppstår først hvis belastningen blir så langvarig at man ikke får den restitusjonen som alle kroppslige systemer trenger for å kunne fungere normalt.

Behandling

Stress er ingen sykdom, men kan være en risikofaktor for sykdom. Behandlingen blir dermed å forebygge de negative helseeffektene som stress over tid kan gi.

Trening som medisin

Trening medfører bedre livskvalitet, økt fysisk og psykisk funksjonsevne og bedring av restitusjon. Dette vil motvirke negative effekter av stress.

Resultatgaranti

Vi garanterer forbedring av din utfordring så lenge du følger vår plan - hvis ikke får du pengene tilbake!

Fyll ut skjema for mer informasjon/konsultasjon