AKTIV TRENING GÅR SAMMEN MED FAMILY SPORTS CLUB OG AKTIV365

Treningshelse Holding sin visjon er å bidra aktivt til en bedre folkehelse ved å tilby treningstjenester gjennom riktig utstyrte og attraktive sentre med gode beliggenheter. Konsernet har sin bakgrunn i sammenslåingen av Aktiv365 og Family Sports Club-kjeden sommeren 2022 hvor det ble etablert et felles eierselskap.

Konsernet inkluderer nå også Aktiv Trening etter at Aktiv Trenings 19 sentre på Nordvest-landet har blitt en del av konsernet. Aktiv Trening ble etablert på nittitallet av David Andersen og David blir fremover en sentral del av konsernets ledelse, med særskilt ansvar for videreutvikling av regionen på Nordvest-landet. Konsernet får med dette en meget god dekning, også på Nordvest-landet. På landsbasis har konsernet om lag 100.000 medlemmer fordelt på 72 sentre.

Konsernet har med dette tatt et nytt viktig skritt for å realisere ambisjonen om å bli den ledende privateide treningssenterkjeden i Norge. Konsernet er i prosess rundt flere sammenslåinger og forventer ytterligere vekst i inneværende år.

– Dette er en merkedag for Aktiv Trening og alle medlemmene og vi ser frem til å kunne bli en større og sterkere kjede som kan tilby folk enda flere treningsmuligheter ved å bli en del av Treningshelse-konsernet, sier David Andersen, Aktiv Trenings grunnlegger og daglige leder.

–  Aktiv Trening er en veldrevet og erfaren aktør i treningsbransjen på Nordvest-landet som vil styrke konsernet betydelig, sier Trygve Hagen, CEO i Treningshelse Holding AS.

For mer informasjon kontakt:

Trygve Hagen, CEO Treningshelse Holding, mobil 982 37 761, trygve.hagen@fsc.no

David Andersen, daglig leder og grunnlegger av Aktiv Trening, mobil 488 89 010, David david@aktivtrening.no