Stamina Trening og Family Sports Club slår seg sammen

Norsk Treningshelse AS som eier Stamina Trening AS, kjøper 100% av aksjene i Family Sports Club. De to største eierne i Norsk Treningshelse, idrettslegen Arne Instebø og Trond Mohn, har ambisjoner om å videreutvikle driften av Norges nest største treningssenterkjede, nå også med en sammenslåing med Family Sports Club som med sitt kjedekontor nå blir en del av Stamina Trening AS. Mohn har et brennende engasjement for helsefremmende arbeid og et sterkt ønske om å være med å bidra til en bedre folkehelse. Sammen med gründer Instebø tar han enda et skritt i sitt bidrag til markant og innovativ endring av treningsbransjen.

Beslutning ble vedtatt i styremøte STH/NTH den 13. mars 2019 og FSC vedtok på sin generalforsamling 27.02. 2019 å selge aksjene i kjedekontoret etter tilbud fra ST/NTH. FSC sine 14
sentre forblir lokalt eid og knyttes til inn i felles kjede med Stamina Trening AS.

Effekt av sammenslåingen

Til sammen blir vi 56 sentre og over 70 000 medlemmer under samme paraply. Stamina Trening og Family-sentrene har en veldig lik profil. Alle sentrene er viktige aktører og bidragsytere innen trening som med et bredt treningstilbud sikrer at mange holder seg aktive. Kjeden ønsker å fortsette sitt arbeid med å ta en tydelig posisjon innen helse, med konseptet som ble lansert i høst - FRISK Helsemedlemskap.

Avtalen ble signert 14.03.2019. Salgsprosessen har vært kort og effektiv. Family Sports Club Norway AS passer svært godt inn i Norsk Treningshelses  strategi som er tuftet på etablering av et bredt treningstilbud, utvidet medisinsk behandlingstilbud, blant annet med behandling som fysioterapi og legekonsultasjon knyttet til medlemskapet. Family Sports Club sine sentre vil bli drevet videre som i dag, med lokalt eierskap, med samme fokus og strategi, men med et gradvis utvidet tjenestetilbud innenfor medisinsk behandling.

Vil sette helsefokuset på kartet!

Fysisk inaktivitet er vår tids største helseproblem. 950 000 nordmenn regnes i dag som fysisk inaktive. Det koster samfunnet over 4 milliarder kroner årlig. Regelmessig fysisk aktivitet er beste medisin for å forebygge de vanligste  belastningsplagene og livsstilssykdommer. Et integrert helse- og treningstilbud tilpasset alle er en forutsetning for at dette arbeidet skal kunne gjøres.

Aktivitet som medisin

Etter sammenslåingen har kjeden 56 senter og over 70 000 medlemmer, og er Norges nest største treningskjede. Sammen med Norsk Treningshelses Idrettsmedisinske avdeling i Bergen dannes grunnlaget for et ytterligere utvidet helsetilbud til Stamina Trening og Family Sports Club sine medlemmer. Med bakgrunn i helseutviklingen tilbyr vi en unik kombinasjon av helsetjenester og fullservice treningssentre, med en enestående lokal tilstedeværelse i store deler av Norge.

Vi er alle med på den mest spennende utviklingen i treningssenterbransjen: Å gi hele familien bedre helse og trivsel gjennom trening!

For mer informasjon kontakt:

Arne Instebø
Daglig leder // Norsk Treningshelse as
Mob: 977 76 257

Trygve Hagen
Adm.dir./CEO // Stamina Trening as
Mob: 982 37 761

Jamie Sorensen
Kjedeleder // Family Sports Club
Mob: 930 62 789

Jeg vil være med