Generelle vilkår

Her finner du Family Sports Club sine generelle vilkår gjeldende fra 1.3.2023.

Generelt

Generelle medlemsvilkår er våre komplette vilkår som gjelder på alle Family Sports Club sentre. Nederst her står en oversikt over de forskjellige juridiske enhetene. Disse må godkjennes elektronisk eller signeres på papir.

Family Sports Club har ulike typer av medlemskap som reguleres i disse vilkårene:
Basic, Standard og andre ordinære medlemskap (som idrettsmedlemskap m.m).
All In medlemskap, som inkluderer behandlingsavtaler.

Såfremt medlemmet ønsker å benytte tjenesten Personlig Trening er også disse vilkårene regulert her.

Omfanget av de ulike typer medlemskap, priser og produkttilbud fremgår av gjeldende beskrivelser på Family Sports Club sin nettside, fsc.no.

Medlemmet og eventuelt andre besøkende er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å utføre aktivitet på treningssenteret, både i organisert og uorganisert form. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.