Magasinet

Slik kan du motvirke negative effekter ved stillesitting

Når kroppen er i hvilemodus, vil den over tid bli svakere og være mer utsatt for sykdom. Har du en kontorjobb eller sitter mye i ro i hverdagen, er det viktig at du er bevisst på din fysiske aktivitet.

Voksne og eldre bør være regelmessig og tilstrekkelig aktive. Det gir helsegevinst å bryte opp eller erstatte stillesitting med aktivitet, selv bare noen minutters aktivitet av lett intensitet hvor man står, går eller rusler.

helsedirektoratet

10 tips mot en stillesittende kontorhverdag

  1. Hver time foran skjermen - fem minutter stående eller gående
  2. Walk and talk - ta alle telefoner gående
  3. Foreslå å ta møter i kombinasjon med en rusletur
  4. Utnytt små pauser til å gå, som å hente kaffe eller gå på toalettet
  5. Besøk heller kollegaen i samme bygg enn å sende e-post
  6. Foreslå å ha pausegymnastikk på jobben
  7. Ta to luftepauser rundt bygget i løpet av dagen
  8. Parker lengst unna inngangen
  9. Bruk hev- og senkepulter på arbeid og forslå møterom med ståbord
  10. Ta trappen i stedet for heisen