Frisk Helsemedlemskap

Helseavtale for deg som medlem

Frisk Helsemedlemskap tilbyr helsetjenester til deg som medlem hele døgnet uansett hvor du er i verden! Disse tjenestene inkluderer videokonsultasjon med allmennlege, tekst-basert reseptfornyelse, videokonsultasjon med psykolog og medisinsk sykepleierrådgivning over telefon 24/7. Tilbudet er tilgjengelig for alle medlemmer hos Family Sports Club og Aktiv365 (heretter omtalt som "kjeden")

Avtalen omfatter følgende:

  • Videokonsultasjon med allmennlege
  • Tekst-basert reseptfornyelse
  • 8 Videokonsultasjoner med psykolog
  • Medisinsk sykepleierrådgivning over telefon 24/7

Helsetjenestene i Frisk Helsemedlemskap leveres av kjedens underleverandør Digital Medical Supply Norway AS (heretter "Kry"). Medlemmene henvender seg til kjeden for henvendelser om medlemskap og betaling.

Helsetjenestene formidles til medlemmene via Kry-appen via web eller mobil ("Applikasjonen"). Alle bestillinger av Helsetjenester må gjøres via Applikasjonen. I det tilfelle medlemmet blir henvist fra en videolege til videre undersøkelse og/eller behandling, er medlemmet selv ansvarlig for å dekke kostnaden utover det som omfattes av avtalen.

Kry kontaktes i de tilfeller medlemmet har tekniske problemer i Applikasjonen eller ved medisinske spørsmål til Helsetjenestene. Kontakt Kry-support på:

  • Telefon (+47) 23 65 34 30 alle hverdager 8.00 - 16.00
  • E-post: support@kry.no

Behandlingssted Helsetjenestene som leveres av Kry er digitale, og medlemmene har tilgang til tjenesten uavhengig av lokasjon. Les alle vilkår her!