Studiolappen

Vi starter opp nytt kurs 12. januar kl 13.00.

HVEM, HVA OG HVORDAN
Studiolappen gjennomføres over 8 ganger med vår Personlige trener, Malin Berge. Hun har utdannelse fra UIA, samt kursing i barn og ungdom. Målet med gruppen er å sikre at ungdommen får kompetanse til å trene på egenhånd, samt tar gode valg når det kommer tilkosthold. Vi ønsker å ta livet av myten om at tilskudd er viktig for å bygge en sterk og sunn kropp.

Ungdommene vil få i oppgave å trene en gang pr uke i tillegg til studiolappen. De vil da få etprogram som skal gjennomføres etter opplæring på kurset.
I perioden vil din ungdom trene gratis på senteret, etter endt kurs vil de få muligheten til å melde seg inn på abonnementet "studiolappen" til kr 299,- pr mnd. Dette medlemskapet gir tilgang til senteret mellom 07.00 og 20.00 alle dager. Det er en forutsetning av kurset er
gjennomført for å kunne tegne abonnementet med redusert pris.

Malin vil i første samling ha fokus på å skape trygghet for den enkelte i gruppe, og hun vil etter beste evne legge til rette for at deltakerne får være med å påvirke innholdet i de ulikegangene de er sammen.
Forløpet er lagt opp følgende:

  1. Introduksjon og forventningsavklaring.
  2. Gjennomgang av våre gruppetimer, vi kjører CrossTeens trening.
  3. Kostholdsveiledning, hva gjør de ulike næringstoffene for din kropp. Antidoping.
  4. Studiotrening- bryst, skuldre og triceps
  5. Studiotrening - rygg, biceps
  6. Studiotrening - underkropp, kjernemuskulatur
  7. Sette opp eget program ved hjelp av PT, gjennomføring av dette
  8. Utholdenhetstrening på forskjellige apparater

Family Sports Club er et fullservice senter med 31 ansatte og mange kunder som trenermellom 04.30 og 24.00 alle dager i uken. Vi har et høyt fokus på gode treningsopplevelser for alle, et bredt utvalg av aktiviteter og ikke minst renhold og smittevern. Første gangen vil derfor deltakerne få omvisning på senteret, opplæring i smittevernsregler og generell kutyme foroppførsel. Vi ønsker, og opplever, at medlemmene behandler hverandre med respekt og viser hensyn.

Vi er et Rent Senter

I Family mener vi at trening skal være bra, positivt og helsefremmende. Ved å ha nulltoleranse for doping og jobbe aktivt med Rent Senter programmet setter vi handling bak ordene. Da kan vi vite at vi gjør alt det vi kan for å sikre dopingfrie sentre til våre medlemmer.

Fordelene med Rent Senter:
• Helsefremmende treningsmiljøer for unge og voksne
• Trygt for foreldre å sende ungdommer til treningssenteret
• Godt og forebyggende samarbeid med Politiet
• Strenge krav til leverandører av kosttilskudd
• Personalet har god kunnskap om problematikken og har tiltaksplan ved mistanke.

Vi ønsker at du som foresatt, sammen med ungdommen tar e-læringen til antidoping Norge for å få mest mulig kunnskap om temaet.
Etter endt kurs vil deltakerne tildelt studiolappen og er klar for å trene på egenhånd.
Vi gleder oss til 8 uker sammen med din ungdom.

Jeg vil være med