Smittevernsregler på SPREK (Gjelder fra februar 2022)

Når du kommer på senteret?

  • Registrer deg ved ankomst med kort/app.
  • Vask alt utstyr/apparater etter bruk.
  • Vis hensyn til andre som er på treningssenteret.
  • Det er kun lov til å bruke ett apparat av gangen når det er mange på treningssenteret.
  • Husk god håndhygiene

? Ved symptomer, bli hjemme.

Takk for at du er med på å skape TRYGG TRENING ❤️

Jeg vil være med