Smittevernsregler på SPREK

Når du kommer på senteret?

  • Registrer deg ved ankomst med kort/app.
  • Bruk munnbind inn og ut av senteret om avstandskrav ikke kan overholdes.
  • Garderober og dusj er åpne, men vi oppfordrer deg til å komme ferdig skiftet, og om å dusje hjemme, hvis mulig.
  • Vask alt utstyr/apparater FØR og ETTER bruk.
  • Minimum 1 m avstand til enhver tid, og 2 m avstand ved trening med høy intensitet. Følg plakatene med maksantall i hver sone.
  • Maks 2 personer kan trene sammen med hverandre i studio uten instruktør, og det er kun lov til å bruke ett apparat av gangen.
  • Husk god håndhygiene

? Ved symptomer, bli hjemme.

Takk for at du er med på å skape TRYGG TRENING ❤️

Jeg vil være med