Nye nasjonale regler!

En meteren har blitt til to meteren. Vi innfører noen ekstra restriksjoner hos oss i Mo for å ivareta dette:

  • Booking av treningstid på forhånd mellom kl. 16-21 alle dager. Dette for å overholde antallsbegrensning og sikre 2 meter mellom alle som trener.
  • Vi tillater ikke gjestetrening! Senteret er kun åpent for beboere i Rana kommune.
  • Vi trapper opp bemanning med smittevernsvakter som vil være tilstede å påse at smittevernregler overholdes, ta kontroll på medlemskap og at booking er gjennomført
  • Badstuer vil være stengt
  • Det er ikke tillatt å trene flere enn to sammen, husk at 2 meters regel også gjelder her.
  • Personlige trener og kunder skal benytte munnbind om avstandskravet på 2 meter ikke kan oppfylles.
  • Gruppetrening får redusert kapasitet slik at vi sikrer minimum to meter mellom alle deltakerne
  • Husk at du som medlem har ansvar for å holde avstand til alle rundt deg, nå er det 2 meter som gjelder!