Adventskalender

Adventstiden er like rundt hjørnet, i år kan du melde deg på vår julequiz og vinne 2 måneder med gratis trening hver søndag i hele adventstiden.

TELL NED TIL JUL SAMMEN MED FAMILY - MELD DEG PÅ VÅR ADVENTSKALENDER I SKJEMAET:

* indicates required

Ved å melde deg på samtykker du til å motta nyhetsbrev med vår adventskalender i innboksen din gjennom hele desember. Dersom du vinner en luke vil du bli kontaktet per mail.

Adventskalender

Konkurransevilkår:

Vilkår for deltakelse i Family Sports Clubs konkurranse (FSC). FSC er ansvarlig for konkurransen. Ved deltagelse i konkurransen vil disse konkurransevilkår anses som akseptert.

1. Periode

 • Kampanjen starter i løpet av 2022 og avsluttes i løpet av 2022.
 • Vinner av premiene trekkes etter endt konkurranse.

2. Hvem kan delta

 • Konkurransen er åpen for enhver person med unntak av ansatte i FSC.
 • Alle deltagere må ha bostedsadresse i Norge.

3. Hvordan du deltar

 • Du deltar ved å svare på vår julequiz som sendes ut på mail.
 • Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som har deltatt og vinner mottar e-post om at de har vunnet.
 • Vinnerne må respondere på meldingen innen én uke for å motta premien. Dersom vi ikke hører noe innen fristen, går premien til en annen.
 • Du kan delta én gang.

4. Om konkurransen og premier

 • Det trekkes vinnere ukentlig.
 • Premiene i denne konkurransen er forbeholdt deltageren og kan ikke overføres til andre personer. Premien kan ikke selges videre eller byttes i penger.
 • Vinnere av konkurransen må oppgi alle nødvendige opplysninger for at FSC skal kunne utstede og oversende premiene. Eventuelle forsendelsesutgifter, eller gebyrer knyttet til premiene dekkes av FSC.
 • Organisatoren kan oppheve premietildelingen dersom tilstrekkelige opplysninger for å utstede og oversende premien ikke gis innen rimelig tid eller dersom vinneren oppgir feil opplysninger.
 • Premier som blir sendt til vinner og som ikke blir hentet innen tidsfristen og dermed blir retunert til vårt lager, vil ikke bli sendt på nytt. Vinneren kan da gjøre en avtale med FSC om eventuelt få tilsendt premie hvor vinneren må betale frakt selv.

5. Generell informasjon

Dersom denne konkurranse ikke kan gjennomføres som planlagt, forbeholder FSC seg retten til å endre vilkårene for konkurransen.

6. Personvernerklæring for adventskalenderen

Hvis du vinner konkurransen vil vi eller de som hjelper oss med å gjennomføre konkurransen ta kontakt med deg på mail / Facebook / Instagram for å be om den informasjonen vi trenger for å kunne gi deg premien du har vunnet. De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for premien.

Personvern og markedsføring

Family Sports Club vil til enhver tid behandle medlemmets personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring som er tilgjengelig på nettsiden her: https://fsc.no/personvernerklaering

Family Sport Club behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Ved å delta i adventskalenderen samtykker medlemmet til at FSC registrerer, lagrer og bruker opplysninger om medlemmet (navn, adresse, e-post, og lignende) for å administrere og ivareta detaker, herunder informere om aktiviteter i forbindelse med adventskalederen fra Family Sports Club. Behandlingsansvarlig for opplysningene er Family Sports Club v/CEO.

Utlevering av opplysninger til utenforstående knyttet til medlemmet kan ikke skje uten medlemmets skriftlige samtykke, med mindre utlevering er pålagt med hjemmel i lov, eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og regnskapsbehandling.

Deltaker plikter å informere Family Sports Club om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.).

7. Spørsmål

Ved spørsmål om konkurransen kan man kontakte FSC på mailadresse hei@fsc.no.